asdads

Škola: 
asda
Škola
Odeljenje: 
asdasd
Odeljenje
Broj učenika: 
asdasd
Broj učenika
Ada

Opis škole : 
asd
Opis škole
Opis rešenja: 
asd
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
asd
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
asdasd
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
asda
Pozicija u školi

13 GLASOVA
0 Glasova
13 Glasova žirija
1
Vote up!

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik