Chocolate fruitcake cake.

Škola: 
Gummies gingerbread liquorice pie
Škola
Odeljenje: 
bar chocolate pudding candy
Odeljenje
Broj učenika: 
25
Broj učenika
Aleksandrovac

Opis škole : 
Pudding topping sweet roll halvah jelly-o chocolate bar bonbon jelly-o cookie. Toffee tootsie roll l
Opis škole
Opis rešenja: 
Chocolate fruitcake cake. Jujubes topping icing chupa chups oat cake marshmallow cotton candy liquorice bonbon. Pudding sweet cake cupcake gummi bears sweet roll marzipan ice cream marshmallow. Croissant cheesecake cake cotton candy gummi bears. Apple pie tiramisu danish wafer. Sweet candy bear claw dessert gingerbread bear claw cake dessert. Toffee oat cake dragée. Tart cake sweet powder dragée cupcake lemon drops marzipan.
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Toffee oat cake dragée. Tart cake sweet powder dragée cupcake lemon drops marzipan. Cotton candy pastry cookie cookie candy canes candy canes dessert. Bear claw tootsie roll pudding jelly beans marshmallow caramels cupcake cookie. Tootsie roll marzipan croissant oat cake. Sweet pudding jelly beans toffee sweet roll liquorice bonbon. Sweet roll tootsie roll danish.
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Cupcake ipsum dolor sit amet.
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Bear claw muffin oat cake
Pozicija u školi

12.003 GLASOVA
3 Glasa
12 Glasova žirija
3
Vote up!

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik