Ime novog tima

Škola: 
Osnovna
Škola
Odeljenje: 
601
Odeljenje
Broj učenika: 
23
Broj učenika
Aleksinac

Opis škole : 
Osnovna skola
Opis škole
Opis rešenja: 
Opis resenja
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Na gluposti
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Ivan Kosic
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Neki veliki dr mr
Pozicija u školi
Kontakt telefon: 
069 1234 567
Kontakt telefon

8.003 GLASOVA
3 Glasa
8 Glasova žirija
3
Vote up!

Glas žirija

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik