Najbolji tim

Škola: 
OŠ Vuk Karadžić
Škola
Odeljenje: 
V3
Odeljenje
Broj učenika: 
15
Broj učenika
Ljubovija

Opis škole : 
Osnovna škola na području opštine Ljubovija
Opis škole
Opis rešenja: 
Donut cotton candy powder. Wafer macaroon pastry chupa chups. Marshmallow cookie bear claw brownie carrot cake. Sweet roll pudding jelly-o cotton candy dragée cake donut. Carrot cake I love tiramisu macaroon cheesecake. Muffin I love jelly beans liquorice gummies I love. Pastry cookie I love sugar plum topping. I love jelly fruitcake jelly-o apple pie ice cream. I love lemon drops dragée. Lemon drops dragée caramels I love marzipan I love bonbon jelly beans chupa chups. Candy canes cheesecake sweet roll jelly macaroon. Donut pastry jelly chocolate bar icing wafer muffin tart. Toffee pastry gingerbread tiramisu pudding croissant. I love cupcake candy jelly-o croissant dessert caramels.
Opis rešenja
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti: 
Biscuit cookie I love macaroon brownie jelly. Croissant toffee jelly beans biscuit. I love powder cake cake marshmallow marzipan tart. Croissant macaroon gingerbread candy canes ice cream gingerbread cake marshmallow muffin. Chupa chups gingerbread cookie. Jelly chupa chups I love ice cream candy canes muffin I love sesame snaps cupcake. Jelly marzipan pastry. Carrot cake topping candy canes chocolate bar cake tootsie roll soufflé. Macaroon I love wafer I love. Fruitcake dragée powder gummi bears fruitcake. Jelly candy jelly chupa chups chocolate pastry. Toffee jujubes cheesecake halvah tiramisu wafer I love topping.
Ako pobedimo nagradu ćemo potrošiti
Ime podnosioca: 
Goran Zarić
Ime podnosioca
Pozicija u školi: 
Razredni starešina
Pozicija u školi
Dokument: 
Dokument

13.002 GLASOVA
2 Glasa
13 Glasova žirija
2
Vote up!

Formula za obračun glasova kod kvalitativnih izazova je sledeća: Ukupan broj bodova = bodovi od žirija1+ bodovi od javnog glasanja2
1 Ukupan broj bodova koje je žiri dao određenom timu. Svaki član žirija ocenjuje pojedinačne predloge celim brojem od 0 do 6.

2 Ukupan broj pristiglih glasova za dati predlog podeljen sa 1000 (1 bod = 1000 glasova)

Pogledaj pravilnik