Nauči

Aerozagađenje (zagađenje vazduha) ima mnogo ozbiljnije posledice na naše mentalne kapacitete nego što smo to...

Poslednjih par decenija ljudi se sve više opredeljuju za izgradnju kuća od recikliranih materijala, a pivske flaše...

Ostatke od hrane (npr. kora jabuke, kora banane i slično), lišće, stare novine ne moraš bacati, već ih možeš...

Danas se ljudi trude da žive što zdravije, kupuju ekološke proizvode, izbacuju veštačke materijale, koriste prirodne...

Sve što možeš ponovo da se iskoriš, a ne da baciš je recikliranje. Od praznih, već korišćenih plastičnih flaša, čaša...

Papir se dobija iz celuloze, sirovine koja je osnovni sastojak drveta. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je...