Vesti

Zašto je važna reciklaža papira

Papir se dobija iz celuloze, sirovine koja je osnovni sastojak drveta. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je poseći 17 stabala. Tada se potroši i oko 4.200 kW električne energije, 32.000 l vode, a zagađenje vazduha je oko 74%. Za izradu nekoliko svezaka i knjiga potrebno je odseći jedno stablo koje je raslo više od 30 godina.

Kako bi se smanjila masovna seča šuma, potrošnja električne energije, potrošnja vode i smanjila zagađenost vazduha papir treba reciklirati.

Da bi se papir reciklirao, potrebno je da postoje odgovarajući kontejneri.

Bačeni papiri i kartoni se iz kontejnera odvoze u fabrike za reciklažu.Tu se papir sortira i pregleda, a zatim, uz dodavanje vode ide na usitnjavanje. Usitnjenom papiru se ponovo dodaje voda. Na ovaj način dobija se siva smesa zvana pulpa. Iz nje se mora izdvajiti štamparska boja, kako bi reciklirani papir bio što svetliji i belji. U zagrejanu pulpu se dodaje sapun, a zatim izdvaja pena sa odstranjenom farbom. Nakon toga se čista pulpa sa puno vode raspoređuje na široku traku gde se suši. Kada se pulpa osuši, dobijeni papir se savija u rolne.

Od recikliranog papira opet se mogu praviti novine, časopisi, sveske, knjige i drugo.

Sačuvajmo stabla – reciklirajmo papir!